پخش زنده

بسیاری از ایمانداران مسیحی، به‌اشتباه تصور می‌کنند که به‌خاطر ایمانشان به مسيح، همۀ امور زندگی باید بر وفق مرادشان باشد.

غافل از اینکه بر اساس کلام خدا، مشکلات موجود در زندگی ما ممکن است تأدیب و انضباطی از سوی خدا باشند. می‌فرماید: "سختیها را به منزلۀ تأدیب تحمل کنید؛ . . . خدا برای خیریت خودمان ما را تأدیب می‌کند تا در قدّوسیت او سهیم شویم." (عبرانیان ۱۲: ‏۷ و ۱۰).

بالای صفحه