پخش زنده

ما انسان‌ها، در هر جای دنیا و در هر شرایطی که باشیم، حتماً در جستجوی "شادی واقعی" هستیم.

 در این زمینه، هیچ تردیدی نیست و هیچ استثنایی وجود ندارد. بعضی حتی به الکل و مواد مخدر رو می‌آورند چون خيال می‌کنند با اين‌ گونه چيزها‌ شاد می‌شوند! اما یک "شادی" هست که هرگز از میان نمی‌رود، و آن قرار گرفتن در آغوش مسیح، از طريق ايمان به او است. پطرس رسول آن را "شادمانی وصف‌ناپذیر و پرجلال" می‌نامد. (رسالۀ اول پطرس ۱: ۸).

بالای صفحه