پخش زنده

بارها پیش می‌آید که در امور روزمرۀ زندگی، نمی‌دانیم کدام راه را انتخاب کنیم. نمی‌دانیم در کدام راه قدم بگذاریم تا باعث خشنودی خدا شویم.

شدیداً نیاز به هدایت خدا داریم. در چنین مواقعی، می‌توانیم با داوودِ پیامبر همصدا شویم و چنین دعا کنیم: "خداوندا، راههای خویش را بر من بنما، و طریقهای خود را به من بیاموز! مرا در راستی خود سالک گردان و مرا بیاموز،" (مزمور ۲۵: ‏۴-‏۵).

بالای صفحه