رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

اين واقعيت را نمی‌توان انکار کرد که: "تصميمات خوب يا بدی که در زندگی می‌گيريم، نتايج و ثمرات خوب يا بدی هم  بهمراه خواهند داشت". خانم ماتيلدا (تيلی)، هرچند در زندگی‌اش تصميم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زيادی شد، اما يک تصميم خوب و درست، مسير زندگی او را برای هميشه عوض کرد!

مُسلماً هر کسی دوست دارد برنده باشد از‌ جمله آقای دِيو که برای سالها، ورزش همه چيز او بود و جوايز زيادی هم دريافت کرد. اما او بخاطر تصميم‌های اشتباهی که گرفت، از ميدانهای ورزشی کنار کشيده شد. تا اينکه، دِيو وارد مسابقۀ ديگری می‌شود و بيشتر از هميشه ‌می‌کوشد که جايزه‌ای از ‌بين ‌نرفتنی را بدست آورد.

آقای جری، عادت فرار کردن از مشکلات را در خود پرورش می‌داد با اين تصور که وضعيت عوض خواهد شد. زمانی هم که او مصمم گرديد ايستادگی کند و بجنگد، متوجه شد که برای اينکار آمادگی ندارد.

آقای فرِد، بعد از آنکه به مسيح ايمان آورد، زندگی‌اش عوض شد. او دیگر ميل نداشت که تحصیلاتش را در رشتۀ بازرگانی ادامه دهد، پس وارد دانشکدۀ کتاب‌مقدس شد. در این ضمن، با دختری باایمان آشنا شد و با او ازدواج کرد. فرِد، بعد از فارغ‌التحصیل شدن، شروع به خدمت خدا در مناطق محروم نمود و خیلی‌ها را به‌سوی نجاتِ روحانی هدایت کرد.

آقای فرِد، در خانوادۀ فقیری در فیلیپین به دنیا آمد. آنها نُه بچه بودند و اغلب چیزی برای خوردن نداشتند. مادر که به قمار روی آورده بود، بعد از شنيدن پیام انجیل، زندگی‌اش را به مسیح سپرد. ولی فرِد، حاضر نبود دست از دوستان دنيوی خود بردارد. تا اینکه روزی، مسیح با قلبش صحبت کرد و زندگی خود را به مسیح سپرد. اما ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود!

شک و ترديد، مشکل روحانی بزرگی است و خانم اُرانِل، در مهمترين بخش از زندگی خود دچار شک و ترديد بود. تا اينکه حادثه‌ای ناگوار که امری تصادفی هم نبود چشمان او را به سوی حقيقت باز کرد. 

بسياری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده‌اند، بخاطر موقعيت‌شان، دچار تلخی و ناراحتی هستند. اما در مورد خانم تريسا، با اينکه شوهرش او را ترک کرد و او مسئوليت پرورش پنج فرزند را به عهده گرفت، تلخی درونی، به عشق و محبتی تبديل شد که زندگی خانوادۀ او را تغيير داد.

اينروزها ازدواجهای مکرر موضوعی عادی بنظر می‌رسد، ولی نه در مورد زوج مورد نظر ما. آقا و خانم وايس، وقتی از هم طلاق گرفتند، تقريباً نوزده سال از ازدواجشان گذشته بود. اما بعد از طلاق، هيچکدام تا دوازده سال، ازدواج مجدد نداشتند. تا اينکه تصميمی گرفتند که باعث شفا و رفع گسستگی و شکستگی در خانوادۀ آنها گرديد.

بالای صفحه