رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدر نیکوی آسمانی، در انجیل شریف، کلام تو، می‌خوانیم که عیسای مسیح که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب قربانی شد، خونش ریخته شد، مُرد و بعد از مرگ و دفن، روحاً، جسماً از مردگان قیام کرد، زنده است،

بله پدر، در نام عیسای مسیحِ زنده دعا می‌کنم که می‌فرماید، ای تمامی زحمت‌کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی و آرامش خواهم داد. برای عیسای زنده، برای این سرچشمۀ آرامش و آرامی، تو را شکر می‌کنیم. اما من می‌خواهم در این لحظه دعا کنم برای عزیزانی که ناآرام هستند، مضطرب هستند، مشوش هستند، افسرده هستند، زیر بارهای سنگین قرار دارند، واقعاً به آرامش الهی نیاز دارند، دعا می‌کنم که آنها را نزد عیسای مسیح هدایت کنی. دعا می‌کنم که آنها عیسای مسیح را دریافت کنند که آرامش الهی او را، خداوند، داشته باشند. شکرت می‌گوییم برای این وعدۀ عالی عیسای مسیح که می‌فرماید، ای تمامی زحمت‌کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی و آرامش خواهم داد. آمین.

بالای صفحه