رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدر آسمانی، کلام تو ما را باخبر می‌کند که انجیل یا همان مژدۀ نجات و رستگاری در عیسای مسیح، قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آوَرَد. دعا می‌کنم برای عزیزانِ حق‌جو و جویای حقیقت که هرچند مایلند، می‌خواهند تو را بشناسند، به تو برسند، اما دیوار ضخیم گناه که در بین آنها و تو قرار دارد، مانع شده که آنها به تو برسند و با تو متحد بشوند.

پدر، با قدرت انجیل، این دیوار را منهدم کن و از بین ببر. قدرت درک انجیل را به عزیزان حق‌جوی ما عطا کن که بدانند انجیل، خودِ عیسای مسیح مظهر خداست و واقعیت مرگ او روی صلیب برای آمرزش گناهان ما و واقعیت قیام او از مردگان برای عادل‌شمردگی ما و اینکه از طریق ایمان به انجیل، نجات و رستگاری بیابیم و حیات جاودانی را از تو دریافت کنیم. پدر، بگذار انجیل تو در زندگی عزیزان حق‌جوی شنوندۀ ما ثمر بیاورد. به نام عیسای مسیح، آمین.

بالای صفحه