رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

"زيرا خداوند انصاف را دوست دارد و عزيزان خود را ترک نمی‌کند، بلکه هميشه از آنها مراقبت می‌نمايد . . .". مزمور ۳۷: ۲۸

". . . زيرا خدا فرموده است، شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد". عبرانيان ۱۳: ۵

خدا که پدر بسيار خوب و وفادار ايماندارانِ به مسيح است، پيوسته و در هر شرايطی با ما است. پس به‌عوض احساس تنهايی، با ايمان حضور خدا را گرامی بداريم و غنيمت بشماريم.

بالای صفحه