مادر سهيلا، به دخترش توضيح می‌دهد که خدا می‌تواند از مشکلات و سختيهايی که در زندگی ما رخ می‌دهد استفاده کند و چيزهای خوب در ما بوجود آورد.

از اینجا دانلود کنید