مسعود و خواهرش پروين، برای گردش در طبيعت، به منطقۀ کوهستانی زيبايی می‌روند ولی راه رسيدن به محل مورد نظر خود را گم می‌کنند. تا اينکه، راهنمای قابلی می‌آيد و آنها را کمک نموده و به مقصد می‌رساند.

از اینجا دانلود کنید