والدين مهين، با توجه به آنچه که در کلاس درس مدرسه برای دخترشان پيش آمده بود، او را متوجه می‌سازند که قوانين، باعث محکوميت انسان می‌شوند اما فيض، ما را از محکوميت آزاد می‌کند.

از اینجا دانلود کنید