آقای برايان، با خلافکاری‌های جور‌بجور بزرگ شد. در نوجوانی به مصرف مواد مخدر و فروش آن مشغول شد. یک بار به‌خاطر حمل غیر مجاز اسلحه، به زندان افتاد. اما وقتی آزاد شد، اتفاقاتی در زندگی‌اش افتاد که او را در مسیر کاملاً جدیدی قرار داد.

از اینجا دانلود کنید