پال، در وزنه برداری، قهرمانی سرشناس شد و لقب "قوی‌ترين مرد جهان" را به خود اختصاص داد. در سال ۱۹۵۷ ميلادی، اسم او در کتاب رکوردهای جهانی گينِس ثبت شد. اما، او در درونش آرام و قرار نداشت تا اينکه رؤيايی را که خدا به او داده بود دنبال نمود و خادم عيسی مسيح گرديد.

از اینجا دانلود کنید