آقای فرِد، بعد از آنکه به مسيح ايمان آورد، زندگی‌اش عوض شد. او دیگر ميل نداشت که تحصیلاتش را در رشتۀ بازرگانی ادامه دهد، پس وارد دانشکدۀ کتاب‌مقدس شد. در این ضمن، با دختری باایمان آشنا شد و با او ازدواج کرد. فرِد، بعد از فارغ‌التحصیل شدن، شروع به خدمت خدا در مناطق محروم نمود و خیلی‌ها را به‌سوی نجاتِ روحانی هدایت کرد.

از اینجا دانلود کنید