پخش زنده

چو از مرگ و فنايی پشت لرزد، ز بهر زيستن، دنيا چه ارزد؟

 

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه