پخش زنده

گناهم چون ُبوَد عشق رخ يار، خوشم آنگه که گويندم گنهکار

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه