رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

maseeheyat cheest thumbمسيحيت چيست؟- نام کتابی است که اعتقادات موجود در مسيحيت را بطور جامع و قابل درک، برای خواننده بيان می‌کند. در اين کتاب سعی شده به سؤالات گوناگونی که در زمينۀ عقايد مسيحی مطرح گرديده پاسخ داده شود و خوانندۀ جويای حقيقت و خواهان رستگاری، به سوی نجات‌دهندۀ بشر عيسی مسيح، هدايت گردد.

 

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon خدا كیست؟
PDF Icon انسان كیست؟
PDF Icon گناه چیست؟
PDF Icon آیا به انبیاء و فرشتگان ایمان دارید؟
PDF Icon كتابهای مقدس مسیحیان كدام است؟

(۱)- عهد عتیق

(۲)- عهد جدید
PDF Icon عیسی مسیح چگونه متولد شد و چه كرد؟
PDF Icon عیسی مسیح كیست؟
PDF Icon كار مسیح در جهان چه بود؟
PDF Icon انسان چه باید بكند تا بوسیلۀ خدا بخشیده شود و از گناه نجات یابد؟
PDF Icon روح‌القدس كیست؟
PDF Icon معنی تثلیث چیست؟
PDF Icon كلیسا چیست؟
PDF Icon تكالیف و مراسم مذهبی مسیحیان چیست؟

(۱)- دعا

(۲)- روزه

(۳)- صدقه و خیرات

(۴)- زیارت

(۵)- عید‌ها

(۶)- آئینهای مقدس

(۷)- ازدواج
PDF Icon تعالیم اخلاقی مسیحیت چیست؟
PDF Icon عقیدۀ مسیحیان در مورد امور آینده چیست؟

(۱)- بازگشت عیسی مسیح

(۲)- رستاخیز عمومی

(۳)- داوری آخر

(۴)- بهشت و جهنم

(۵)- مرگ ایمانداران

PDF Icon چاپ تمام صفحات کتاب

بالای صفحه