رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

darkenaqsheyeelahi thumbدرک نقشۀ الهی- نام کتابی است که ايماندارانِ به مسيح را کمک می‌کند تا نقشۀ عالی خدا را برای زندگی خود درک نمايند و هماهنگ با نقشۀ الهی زندگی کنند. وقتی يک فرد مسيحی، در پيروی از مسيح خداوند، پيوسته اراده‌اش را تسليم او می‌نمايد، در اين جهان زندگی خداپسندانه‌ای خواهد داشت و در آينده نيز از مسيح پاداش خواهد گرفت.

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon
  • قسمت اول - نقشۀ کامل خدا
PDF Icon
  • قسمت دوم - آمادگی شخصی
PDF Icon
  • قسمت سوم - تدارک اوليۀ الهی
PDF Icon
  • قسمت چهارم - ساير اصول عملی

 PDF Icon چاپ تمام صفحات کتاب        

بالای صفحه