رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

چگونه نجات می‌یابیم- نام کتابی است که عمدتاً بر پایۀ آیات کتاب‌مقدس تهیه شده است. Chegooneh Nejat Miyabeem thumbدر این کتاب بسیاری از موضوعات مربوط به ایمان مسیحی، با ذکر آیات گوناگون مطرح شده است، از نجات بشر گرفته تا زندگی خداپسندانۀ مسیحی و بازگشت عیسی مسیح. 

 

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon
  • به‌سوی ملکوت جاودانی خداوند
PDF Icon
  • انتقال از قلمرو تاریکی به قلمرو نور
PDF Icon
  • برگشت از خودخواهی و خودپرستی به خداخواهی و خداپرستی
PDF Icon
  • راه یافتن به خانوادۀ خدا
PDF Icon
  • توجه به فهمیدن و به‌کار بستن کلام خدا

PDF Icon
  • کوشش در داشتن زندگی مسیحی‌وار
PDF Icon
  • زمان‌های آخر
PDF Icon
  • ایمان نجات‌بخش
PDF Icon
  • نشانه‌هایی از زندگی در قلمرو نور
PDF Icon
  • تشکر از خداوند

PDF Icon چاپ تمام صفحات کتاب

 

بالای صفحه