رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

آماده شويد- نام کتابی است که خواننده را برای شناخت خدای حقيقی و روبرو شدن با او آماده می‌سازد.amade shaveed thumb

اين کتاب مفيد، خوانندۀ حقيقت‌جو را کمک می‌کند که با نجات‌دهندۀ ‌بشر، عيسی مسيح و طريق نجات الهی آشنا شود. همچنين ايماندار مسيحی، با خواندن اين کتاب متوجه می‌گردد که بايستی به ياری روح و کلام خدا طوری زندگی کند که برای بازگشت مسيح و ديدار با او آماده باشد.

حقایق بنیادی

دریافت بصورت PDF نام بخش
PDF Icon
 • چرا عیسی مسیح از مریم باکره به دنیا آمد؟
PDF Icon
 • "نزد من آئید و من به شما آرامش خواهم داد"
PDF Icon
 • توبۀ ما و عکس العمل خدا
PDF Icon
 • لزوم کسب قدرت از خدا بوسیلۀ تکیه بر کلامش
PDF Icon
 • شناخت دشمن
PDF Icon
 • شناخت مذاهب و تعلیمات دروغین
PDF Icon
 • دلایل اعتبار کتاب مقدس (بطور خلاصه)

شناخت خدا

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon
 • شناخت خدا از طريق "پدر"
PDF Icon
 • شناخت خدا از طريق "پسر"
PDF Icon
 • شناخت خدا از طريق "روح القدس"
PDF Icon
 • شناخت خدای ناشناخته
PDF Icon
 • خدای کامل و انسان کامل
PDF Icon
 • ذات پروردگار
PDF Icon
 • تثلیث اقدس

پاسخ به چند سؤال

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon
 • آیا خدا وجود دارد و آیا زندگی بعد از مرگ یک واقعیت است؟
PDF Icon
 • آیا عیسی مسیح فرموده است که بعد از او پیامبری دیگر می‌آید؟
PDF Icon
 • فرق مذهب و مسیحیت چیست؟
PDF Icon
 • آیا واقعاً عیسی مسیح پسر خدا است؟

 

بشارت

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon
 • زندگی مسیحائی
PDF Icon
 • قربان شما
PDF Icon
 • بازگشت به سوی خدا
PDF Icon
 • پیام مسیحیت
PDF Icon
 • حقیقت خداوندی
PDF Icon
 • جام رنج و عذاب مسیح
PDF Icon
 • "اگر گوش شنوا دارید بشنوید"
PDF Icon
 • اعلام پادشاهی مسیح

تقویت ایمان

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon
 • آیا مُهر مالکیت خدا را بر خود داریم؟
PDF Icon
 • "خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می‌برد که او را دوست دارند"
PDF Icon
 • دگرگونی روحانی
PDF Icon
 • تغذیۀ روحانی
PDF Icon
 • چگونه پاک و مقدس شویم
PDF Icon
 • مفهوم آب در کتاب مقدس
PDF Icon
 • شفاعت چیست؟
PDF Icon
 • رابطۀ روحانی با خدا
PDF Icon
 • چگونه زندگی جاودانی نصیب ما می‌گردد؟

رشد در روحانیت

دریافت بصورت PDFنام بخش
PDF Icon
 • هدف نهائی انسان جلال دادن خدا و بهره‌مند شدن از او تا ابد می‌باشد
PDF Icon
 • تقدس چیست؟
PDF Icon
 • شرط ورود به ملکوت خدا
PDF Icon
 • هم فکر با مسیح
PDF Icon
 • "از روح خدا پر شوید"
PDF Icon
 • شرایط دریافت روح القدس
PDF Icon
 • مفهوم شاگرد مسیح و غسل تعمید
PDF Icon
 • ممکن است مسیح امروز برگردد، آیا آماده‌ایم؟
PDF Icon
 • مفهوم پرستش
PDF Icon
 • "فیض عیسی مسیح خداوند و محبت خدا و شرکت روح القدس با جمیع شما باد. آمین"

PDF Icon چاپ تمام صفحات کتاب       

بالای صفحه