پخش زنده

در پاسخ به اين سؤال می‌توان گفت، تا زمانی که توجه و نگاه شما فقط به خودتان و شرايط کنونی جهان باشد، نمی‌توانيد بر ترسها و نگرانی‌های خود غلبه کنيد.

دوست گرامی، اکنون کوشش خواهم کرد برای شما بیان نمایم که مسیحیان دربارۀ طبیعت انسان و سرشت آدمی چه نظری دارند.

در پاسخ به اين سؤال جالب می‌توان گفت، فرض کنید که مبلغ زیادی به شخصی بدهکار هستید، چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

برای پاسخ به این سؤال، خوب است بدانید که، خدا شما را آفریده است تا با او رابطه و مشارکت داشته باشید و او مرکز و محور زندگیتان باشد، و البته این موضوع دربارۀ همۀ ما صدق می‌کند.

برای پاسخ، به کتاب انجیل مراجعه می‌کنیم و در آن می‌بینیم که عیسی مسیح می‌فرماید: "و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند یعنی همان روح راستی که جهان نمی‌تواند بپذیرد، زیرا او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد ولی شما او را می‌شناسید، چون او پیش شما می‌ماند و در شما خواهد بود" (یوحنا ۱۴:۱۶-۱۷).

دوست گرامی، اکنون مایلم به سؤال دیگر شما در‌ مورد عقیدۀ مسیحیان راجع به انبیاء پاسخ گویم.

عیسی مسیح به جهان آمد تا خدا را به انسان ظاهر سازد و انسان را به خدا نزدیک کند و ملکوت خدا را بر دلها برقرار نماید.

اشکالی ندارد اگر شما آرزو کنید که مثل شخصی دیگری باشید. گاهی این می‌تواند شما را کمک کند که به صورتی در‌آیید که خدا شما را برای آن خلق کرده است. خوب است که انسان برای خودش قهرمانی واقعی و نمونه‌ای خوب داشته باشد تا خصوصیات مثبتی را که می‌خواهد در زندگی‌اش پرورش يابد، از او الگو بگیرد.

برای پاسخ به اين سؤال، که ممکن است خيلی‌ها و مخصوصاً نسل جوان با آن مواجه باشند، بايستی به موقعيت و وضعيت روحانی و درونی انسان توجه نمود. راستی چرا بسياری از مردم، هرقدر سعی می‌کنند که خودشان را به ظاهر خوشحال و خندان نشان بدهند، نمی‌توانند بر غم و اندوه و خلأ و کمبود درونشان غلبه کنند؟

دوست گرامی، یقین دارم اکنون می‌خواهید سؤ‌‌الی را مطرح بفرمائید که بسیاری مایلند جواب آنرا بدانند و یکی از مهمترین سؤالات جهان بشمار می‌رود و آن عبارت است: این شخص برجسته که شرح حالش در اینجا بطرز خلاصه نقل شده است کیست؟

بالای صفحه