پخش زنده

برای پاسخ، به کتاب انجیل مراجعه می‌کنیم و در آن می‌بینیم که عیسی مسیح می‌فرماید: "و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند یعنی همان روح راستی که جهان نمی‌تواند بپذیرد، زیرا او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد ولی شما او را می‌شناسید، چون او پیش شما می‌ماند و در شما خواهد بود" (یوحنا ۱۴:۱۶-۱۷).

دوست عزیزم، اکنون باید کوشش نمایم تا کاملاً روشن سازم گناه چیست.

دوست گرامی، اکنون مایلم به سؤال دیگر شما در‌ مورد عقیدۀ مسیحیان راجع به انبیاء پاسخ گویم.

عیسی مسیح به جهان آمد تا خدا را به انسان ظاهر سازد و انسان را به خدا نزدیک کند و ملکوت خدا را بر دلها برقرار نماید.

اشکالی ندارد اگر شما آرزو کنید که مثل شخصی دیگری باشید. گاهی این می‌تواند شما را کمک کند که به صورتی در‌آیید که خدا شما را برای آن خلق کرده است. خوب است که انسان برای خودش قهرمانی واقعی و نمونه‌ای خوب داشته باشد تا خصوصیات مثبتی را که می‌خواهد در زندگی‌اش پرورش يابد، از او الگو بگیرد.

برای پاسخ به اين سؤال می‌توان گفت که، ما انسانها همگی احساس گناه و تقصير می‌کنيم چون ذاتاً و عملاً گناهکار هستيم. کلام خدا در کتاب مقدس می‌فرمايد:

برای پاسخ به اين سؤال، که ممکن است خيلی‌ها و مخصوصاً نسل جوان با آن مواجه باشند، بايستی به موقعيت و وضعيت روحانی و درونی انسان توجه نمود. راستی چرا بسياری از مردم، هرقدر سعی می‌کنند که خودشان را به ظاهر خوشحال و خندان نشان بدهند، نمی‌توانند بر غم و اندوه و خلأ و کمبود درونشان غلبه کنند؟

دوست گرامی، یقین دارم اکنون می‌خواهید سؤ‌‌الی را مطرح بفرمائید که بسیاری مایلند جواب آنرا بدانند و یکی از مهمترین سؤالات جهان بشمار می‌رود و آن عبارت است: این شخص برجسته که شرح حالش در اینجا بطرز خلاصه نقل شده است کیست؟

ابتدا خوب است بدانید که خدا به اين علت شما را متوجه خطاهای‌تان نموده و به بخشيده شدن علاقه‌مند ساخته، که مايل است بخشيده شويد.

مسیحیان دربارۀ خدا چه عقیده‌ای دارند؟ مهمترین موضوع در هر مذهب عبارت ‌از عقاید و نظریات آن مذهب دربارۀ خدا است.

بالای صفحه