رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

من از اصفهان هستم. وقتی پيچ رادیو را می‌چرخاندم رادیوی شما را گرفتم. باید بگویم که من با شنیدن رادیوی شما علاقه‌ام به حضرت مسیح خیلی زیاد شد و دوست دارم بیشتر حضرت عیسی را بشناسم چون واقعاً تحت تأثیر قرار گرفتم.

باید بگویم که با گفته‌هايی که از رادیوی شما شنیدم قلبم واقعاً دگرگون شده. من آدم احساساتی‌ای نیستم اما واقعاً احساس می‌کنم که قلبم به طریقی دیگر می‌تپد. شما در آن روز گفتید که مولایم مسیح، به خاطر گناه ما انسان‌ها بوده که به صلیب کشیده شدند و سپس گفتید که از دنيا رفتند و بعد از سه روز زنده شدند. و گفتيد که مولايمان مسيح، پشت در ايستاده در را می‌کوبد و شما را واقعاً خيلی دوست دارد و مولایمان مسیح به ما توجه دارد. باید بگویم که من اصلاً به عنوان یک جوان ٢٤ساله نمی‌دانستم که مسیح از هر رنگ و از هر کشور و تیره‌ای که باشیم، ما را دوست دارد. مولایم مسیح، من را یاری کن تا تو را بهتر بشناسم و مرا به راه نیک هدایت فرما. از شما می‌خواهم ما را بیشتر با عیسی مسیح آشنا کنید چون او مرا به این رادیو هدایت کرد و همین طور به این سایت، و یک هفته نیست که عیسی مرا به این رادیو هدایت کرده تا او را بشناسم. به این دارم اعتقاد پيدا می‌کنم که تو به خاطر مردم گناهکار به صلیب آویخته شدی و پس از سه روز زنده گردیدی. یا عیسی مسیح، لطفت را از ما دریغ نگردان. این گفته را باید با شما در میان می‌گذاشتم.

بالای صفحه