پخش زنده

مسیحیان واقعی می‌دانند که پنتیکاست، یکی از اعیاد مهم مسیحیت است. این عید در کنار عید میلاد مسيح، عید قیام، و روز صعود مسیح به آسمان قرار دارد. عید اول، یعنی میلاد مسیح، در روز ۲۵ دسامبر برگزار می‌شود. عید دوم یعنی عید قیام، در اوائل بهار و در یک روز یکشنبه جشن گرفته می‌شود.

مسیحیان جهان هرساله، چهلمین روز پس از عید قیام مسیح را جشن می‌گیرند، همان عید قیام که به‌مناسبت زنده شدن عیسای مسیح پس از مرگش بر صلیب برگزار می‌گردد.

امسال نيز مسیحیان، عید "پنتیکاست" را گرامی می‌دارند. ما در این مقاله، خواهیم کوشید توضیحاتی در خصوص این عید، خدمت شما خوانندگان گرامی ارائه دهیم تا روشن شود که این عید به چه مناسبتی است، مفهوم آن چیست، و از چه سبب از اهمیت برخوردار است.

همۀ مسیحیان از شاخه‌های مختلف، چهار روز را در طول سال گرامی می‌دارند. این چهار روز، عبارتند از عید میلاد مسیح، عید رستاخیز یا همان قيام و برخاستن مسیح از مردگان، عید صعود مسیح به آسمان و بالاخره، عید پنتیکاست. این چهار عید در میان مسیحیان از همۀ شاخه‌ها مشترک هستند. 

امروزه، تصور مردم این است که مهم‌ترین عید مسیحیان، عید "کریسمس" یا همان عید میلاد مسیح است، غافل از اینکه مسیحیان واقعی اعیاد دیگری نیز دارند. کمتر کسی هست که بداند در چندین قرن اول مسیحیت، مهم‌ترین عید مسیحیان، عید قیام بود، عیدی که به مناسبت زنده شدن مسیح پس از مرگش برگزار می‌شد. اما بعدها، عید میلاد اهمیت بیشتری یافت.

بالای صفحه