رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، ای خدایی که سرمنشأ و صاحب تمام تسلی‌ها و آرامش‌ها هستی. ای خدایی که فرزند حبیب تو، عیسای مسیح فرمود، بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمتکشان و من شما را آرامی خواهم داد.

اینک ای خداوند، دعا می‌کنیم که به دلهای عزیزانی که غم دارند، تسلی و شفای عمیق خود را عنایت بفرمایی. باشد که جمیع ما که به‌وسیلۀ عیسای مسیح تسلی یافته‌ایم، خود به نوبۀ خویش منشأ تسلی برای دیگران باشیم. ای خداوندا، آنهایی را که در غم هستند، ای پدر غمخوار ما، آنها را مراقبت بفرما و دست شفابخش و پر از مهر و محبتت را بر زخمهای غم‌دیدگان، بر غمهای آنها قرار بده و آن شادی روح‌القدس را، ای پدر، به این عزیزان عنایت بفرما. اینها را می‌خواهیم به نام همان کسی که شادمانی حقیقی را به‌وسیلۀ روح‌القدس در دلهای خاصان خود می‌گذارد. آمین.

بالای صفحه