رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدر آسمانی، از تو سپاسگزارم که همواره ما را دوست داری و در هر حال و درهمه جا با ما هستی. من برای تمام عزیزانی که بنا به هر دلیل، در اسارت اعتیاد بسر می‌برند، در درگاه مقدس تو دعا می‌کنم. خداوندا، از تو درخواست می‌کنم تا همۀ معتادان به الکل، قمار و مواد مخدر را، چه زن و چه مرد، از این اسارتِ دردناک و فجیع رهایی بخشی. خواست تو هرگز این نبوده و نیست که این عزیزانِ معتاد در چنین اسارتی زندگی کنند.

خداوندا، از تو درخواست می‌کنم تا همۀ این عزیزان را با قدرت، حکمت و مِهر الهی خود، از هرگونه اعتیاد شفای کامل دهی. خداوندا، از تو می‌‌طلبم تا ایشان را از دروغهای شیطان و حس خودکم‌بینی و ضعف نجات دهی. پدر آسمانی، از تو می‌طلبم تا فیض، محبت و ارادۀ مقدس و شیرینت را برای زندگی تمام عزیزان معتاد به آنها بشناسانی. خواست الهی و پدرانۀ تو برای تمامی آنها زندگی پُربرکت در ارادۀ مقدس تو می‌باشد. خداوندا، به این عزیزان برای آشنایی و داشتن رابطه‌ای شخصی و صمیمی با خود یاری نما. آمین.

بالای صفحه