رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خداوندم، عیسای مسیح، تو را شکر می‌کنم که با قدرت عظیم خود، دو هزار سال پیش، بسیاری را که به انواع مرضها و اسارتها دچار بودند، شفا دادی و رهانیدی. با معجزاتت در زندگی مردم، خداوندی خود را ثابت نمودی. این معجزات امروز هم زندگی بسیاری را متبدل کرده و نجات داده.

دعا می‌کنم ای خداوند، شنوندگانی که به انواع اسارتهای جنسی گرفتار هستند را امروز با قدرت رهایی‌بخش خود آزاد بسازی. دعا می‌کنم برای شخصی که به تماشای صحنه‌های جنسی گرفتار است، دعا می‌کنم برای شخصی که به روابط نامشروع جنسی گرفتار است، خداوند، این عزیزان را کمک کن که به گناهان خودشان پی ببرند و درک کنند که اسیر شهوات خودشان هستند و بخواهند که از آنها آزاد بشوند. دعا می‌کنم عیسای مسیح که خودت را به طرز خاصی بر این اشخاص مکشوف بگردانی تا به محبت عظیم تو پی ببرند که تو جان خود را برای گناهان آنها روی صلیب فدا کردی تا این عزیزان بتوانند از راه توبه از گناهان و با ایمان به کار تمام شدۀ تو روی صلیب، از گناهان و اسارتهایشان آزاد بشوند و زندگی پاک و سالمی داشته باشند و حتی بتوانند کسانی که به همین نوع گناهان گرفتار هستند را کمک کنند و شهادت بدهند که تو چطور آنها را از همین اسارتها آزاد ساخته‌ای. در نام عیسای مسیح، خداوند، منجی، و سرور بی‌همتایمان دعا می‌کنم. آمین.

بالای صفحه