رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

"عید قیام" یا همان عید که نزد ما ایرانیان، به "عید پاک" معروف است، بزرگترین عید مسیحیان است، گرچه نزد عامۀ مردم، این عید در مقایسه با کریسمس یا عید میلاد مسیح، کوچک به نظر می‌آید.

 این همان روزی است که عیسی مسیح، در روز سوم پس از مرگش، با بدنی غير‌فانی از میان مردگان قیام کرد، یعنی برخاست یا زنده شد. او با این کار خود، قدرتِ بزرگترین دشمن بشریت را در هم شکست، قدرت مرگ را!

بالای صفحه