رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ما به چه چیزی امید بسته‌ایم؟ به والدین؟ به فرزندان؟ به کمک دوستان و خویشان؟ به دارایی‌؟ به تندرستی؟

 پطرس رسول می‌فرماید که خدا به ما ايماندارانِ به مسيح، تولدی تازه بخشيد، برای اميدی زنده و ميراثی فساد‌ناپذير و ناپژمردنی در آسمان. "متبارک باد خدا . . . که ما را به واسطۀ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولّدی تازه بخشید، برای امیدی زنده و میراثی فسادناپذیر و. . . ناپژمردنی که برای شما در آسمان نگاه داشته شده است؛" (رسالۀ اول پطرس ۱: ۳ و ۴).

بالای صفحه