پخش زنده

وقتی نوروز از راه می‌رسد، در همه جا می‌شنویم که "طبیعت نو می‌شود." به‌راستی هم چنین است.

 اما یک حقیقت بسیار مهم نیز هست که پولس رسول آن را چنین بیان کرده و به مسيحيان می‌فرماید: "و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص ارادۀ خدا خواهید بود؛ ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او." (رومیان ۱۲: ۲).

خوب است ما ايماندارانِ به مسيح که از راه ايمان به مسيح تولد تازه يافته‌ايم، در آغاز فصل بهار همراه با نو شدن طبیعت، ذهن خود را نیز نو بسازیم.

بالای صفحه