رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

کتاب‌مقدس به ما مسيحيان تعليم نمی‌دهد که هيچگاه نبايد خشمگين شويم! ما ‌در برخورد با آنچه خدا را خوشنود نمی‌کند، می‌توانيم خشمگين شويم. اما بايستی خشم را کنترل و مهار کنيم تا باعث گناه و صدمه به خودِ ما و ديگران نشود.

fear 1131143 1280

 

 

 

 

 

 

 

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه