رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

آیا می‌دانيم که اگر به‌خاطر رحمت و فيض خدا نبود، ما انسان‌ها که با ذات گناه‌آلود به‌دنيا می‌آييم و در افکار و سخنان و اعمال خود نيز گناه می‌کنيم چه سرنوشتی داشتيم! راستی چطور رحمت و فيض خدا نصيب ما انسانها می‌شود؟

رحمت خدا

در مورد ما ايمانداران به مسيح می‌توان گفت که، رحمت خدا باعث شده آنچه را که سزاوار آن بوديم دريافت نکنيم! آيا ما بخاطر گناهکار بودن، مستحق و سزاوار موت و جهنم نبوديم؟

از اینجا دانلود کنید

فيض خدا

 بارۀ فيض خدا نسبت به ما ايمانداران به مسيح می‌توان گفت که، فيض باعث گرديده آنچه را که لياقت و شايستگی آنرا نداشتيم، دريافت کنيم! آيا هديۀ گرانبهای نجات، به صورت رايگان و بلاعوض به ما داده نشده است؟

از اینجا دانلود کنید

 

بالای صفحه