رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

 آيا می‌توانيم به درستی و اعتبار کتاب ‌مقدس و انجيل عيسی مسيح اعتماد داشته باشيم؟ پايه و اساس مسيحيت واقعی چيست و چگونه می‌توانيم اطمينان بيابيم که انجيل کلام تحريف‌نشدۀ خدا می‌باشد؟ خوب است به اين مجموعه دروس آموزنده و پُرمحتوا گوش دهيد.

 

درس اول

با‌توجه به نسخه‌های خطی یونانی، ترجمه‌های خطی عهد جديد به زبان‌های مختلف و نسخه‌های خطی قرائت‌نامه‌ها و نقل‌قول‌های پدران کلیسا، می‌توانیم ثابت کنیم که کتاب مقدس هرگز تحریف نشده است.

از اینجا دانلود کنید

درس دوم

طبق دلایلی مانند فاصلۀ زمانی کوتاه بین زندگی عیسی و نوشتن اناجیل و اینکه نویسندگان اناجيل شاهدان عینی بودند یا به شاگردان دسترسی داشتند و قابل‌اعتماد بودند، می‌توانیم به نویسندگان اناجیل اعتماد کنیم.

از اینجا دانلود کنید

درس سوم

نويسندگان اناجيل جزو رسولان عيسی و شاهدان عينی زندگی او بودند يا شاگردانِ آن رسولان و توانایی و شخصیت انجام این کار را داشتند. هدف آنها نوشتن حقیقت بوده و در نوشته‌های ايشان‌‌ تناقض وجود ندارد.

از اینجا دانلود کنید

درس چهارم

اساس مسیحیت، مرگ عيسی مسيح بر صليب و رستاخیز او از مردگان  است. با‌توجه به پیشگویی‌های کتاب مقدس و همچنين شواهد تاریخی، می‌توانیم ثابت کنیم که اين وقايع در‌حقیقت به‌وقوع پيوسته است.

از اینجا دانلود کنید

درس پنجم

با مطالعۀ کتاب مقدس، متوجه می‌شویم که عیسی و شاگردانش صفات و تعاریفی را که در عهد عتیق درمورد یهوه ذکر شده بود به عيسی مسیح نسبت می‌دهند و این تأییدی ا‌ست بر الوهيت و ذات الهی مسیح.

از اینجا دانلود کنید

درس ششم

نوشتجاتی غیر‌از اناجیل وجود دارند که به‌جای گفتن حقیقت، نوشته‌هایی جعلی و تخیلی هستند. اما خدا از کلامش محافظت کرده و ما می‌توانیم به انجیل به‌عنوان کلام تحریف‌نشدۀ خدا ایمان داشته باشیم.

از اینجا دانلود کنید

 

بالای صفحه