رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

از عیسی مسیح، وقتی که بر صلیب بود، هفت سخن در انجیل‌ها ثبت شده است. این سخنان بیانگر زوایای مختلف شخصیت او هستند. با گوش فرادادن به این مجموعه، با شخصیت او بیشتر آشنا خواهید شد.

 

 سخن اول | قسمت اول

آخرین سخنان انسان به‌هنگام مرگ، بیانگر شخصیت واقعی او هستند. عیسی مسیح بر روی صليب، هفت سخن بیان کرد. نخستین سخن او بر صلیب این بود: "ای پدر، اینان را ببخش زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند".

از اینجا دانلود کنید

سخن اول | قسمت دوم

مسیح بر روی صلیب برای قاتلین خود از خدا طلب رحمت و بخشش نمود، زیرا او خودمحور و انتقام‌جو نبود، بلکه در فکر انسان‌ها بود. ما نیز باید از مسیح الگو بگیریم و در مقابل بدی، بدی نکنیم بلکه بدی را با خوبی شکست دهيم.

از اینجا دانلود کنید

سخن دوم

وقتی عیسی بر روی صلیب بود، یکی از دو مجرمی که با او مصلوب شده بودند، در همان حالت مأیوس‌کننده ایمان آورد که او خداوند و نجات‌دهنده است. عیسی نیز به او فرمود: "خاطرجمع باش، امروز با من در  فردوس خواهی بود".

از اینجا دانلود کنید

سخن سوم

در پای صلیب عیسی، مادرش مريم و شاگرد محبوبش یوحنا، ایستاده بودند. عیسی به مادرش فرمود: "اینک پسرت" و به یوحنا فرمود: "اینک مادرت". عیسی حتی در آن شرایط دردناک، در فکر کمک به انسان‌های دردمند بود.

از اینجا دانلود کنید

سخن چهارم

عیسی بر روی صلیب فرمود: "خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟". گناهان همۀ ما انسانها که روی صليب بر عیسای خداوند گذارده شده بود، او را از پدر آسمانی‌اش که بر گناه نمی‌نگرد جدا ساخته بود، زیرا در نظر خدای پاک و مقدس، گناه موضوعی بسیار جدی می‌باشد.

از اینجا دانلود کنید

سخن پنجم و سخن ششم

پنجمین سخن عيسی بر صلیب این بود: "تشنه‌ام". این به ما می‌آموزد که باید فروتن باشیم و نیازهای خود را به دیگران ابراز کنیم. ششمین گفتار او نیز این بود: "تمام شد". بلی، عيسی کار نجات بشر را به اتمام رسانيد.

از اینجا دانلود کنید

سخن هفتم

هفتمين و آخرین گفتار مسیح بر روی صلیب این بود: "ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می‌کنم". ما نیز باید تمام زندگی و نگرانیهای خود را به خدا بسپاریم و در همه چیز به پدر آسمانی‌مان توکل کنیم

از اینجا دانلود کنید

 

بالای صفحه