رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

آیا می‌دانستید که بازگشت مسیح، امید مبارک مسیحیان است؟ آیا می‌دانید به‌هنگام بازگشت مسیح، چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ شما را دعوت می‌کنیم به این مجموعۀ هیجان‌آفرین گوش فرادهید.

ربوده شدن کليسا

بازگشت مسیح، امید قريب‌الوقوع و مبارک ما مسیحیان است. بازگشت دوبارۀ مسيح، در مرحلۀ اول، غيرمنتظره و بمنظور ربودن کليسا و بردن ايمانداران، نزد مسيح خواهد بود. در موقع بازگشت مسيح، اول مردگان مسیحی با بدنی غير‌فانی قیام خواهند کرد و همچنين آنانی که زنده‌ باشند، بدنی جاودانی خواهند یافت و همگی با هم، به عالم بالا ربوده خواهيم شد.

از اینجا دانلود کنید

داوری ايمانداران

ایمانداران به مسیح، پس از ربوده شدن، مورد داوری قرار خواهند گرفت، اما نه به‌خاطر گناهانشان، بلکه برای ارزيابی کيفيت کارهای خوبی که در زندگی مسيحی انجام داده‌اند. در اين داوری، مسيحيان مطيع، برای آنچه با توانايی‌های خدادادی و با وقت و پولشان برای خوشنودی خدا و جلال مسيح انجام داده باشند، پاداش دريافت خواهند کرد.

از اینجا دانلود کنید

معيار داوری و پاداش ايمانداران

بنياد و شالودۀ کليسا، عيسی مسيح خداوند است. معیار داوری و پاداش ایمانداران، بر اساس نوع مصالحی است که ایشان در بنا و ساختن کلیسا، عمارت روحانی خدا، به‌کار برده‌اند. انگیزه‌های ايمانداران برای کارها و خدماتی که کرده‌اند، طرز استفاده از توانايی‌های خدادادی و بردباری ایشان به‌هنگام سختی‌ها و آزارها، همگی سنجيده شده و مورد داوری قرار خواهد گرفت، تا به آنچه خداپسندانه بوده پاداش تعلق گيرد.

از اینجا دانلود کنید

ظهور مسيح

مسیح، در مرحلۀ دوم بازگشت خود، جسماً و آشکارا به زمين باز خواهد گشت و هر چشمی او را خواهد دید. او با ظهور پرجلال خود، دجال يا ضدمسيح را با نَفَس دهانش نابود خواهد ساخت.

از اینجا دانلود کنید

سلطنت مسيح بر زمين

از کلام خدا چنین استنباط می‌شود که دجال يا ضد‌مسيح، به مدت هفت سال بر جهان فرمانروایی خواهد کرد. اما مسیح، به‌هنگام بازگشت خود به زمين، شيطان را برای هزار سال خواهد بست و دجال را به دریاچۀ آتش خواهد افکند. مسيح به مدت يکهزار سال، با صلح و عدالت و همراه با ايمانداران خود، بر زمين سلطنت خواهد نمود. ولی پس از آن، مسيح برای هميشه در آسمانها و زمين تازه، پادشاه و سلطان خواهد بود و ما ايمانداران به مسيح نيز، با او سلطنت خواهيم کرد.

از اینجا دانلود کنید

وضعيت زمانهای آخر

در زمان‌های آخر، وضعیت جهان رو به وخامت خواهد گذاشت و مصیبت عظیمی در خواهد گرفت. مردمان، خودخواه و بی‌عاطفه و درنده‌خو خواهند شد. ما اکنون به بازگشت مسیح نزدیک می‌شویم. او خواهد آمد و دجال را به دریاچۀ آتش خواهد افکند و همراه با ايمانداران خود بر دنيا سلطنت خواهد نمود.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه