در اين مجموعه برنامه‌های مفيد و آموزنده، به اهميت حفظ آرامش در خانواده پی می‌بريم و اينکه چگونه بر برخی از گناهان مخرب غلبه نماييم. داشتن يک زندگی سالم مسيحی و خانواده‌ای که اعضای آن در صلح و محبت و هم‌آهنگی به‌سر می‌برند، خواست خدا می‌باشد.

زندگی سالم مسیحی - ۱

يکی از عواملی که آرامش يک خانواده را بر‌هم می‌زند خشم است. ما باید با تشخيص و شناسایی ريشه و دلايل خشم،‌ به خداوند اجازه دهیم که در زندگی ما کار کند و آرامش در خانوادۀ ما برقرار شود.

از اینجا دانلود کنید

 زندگی سالم مسیحی - ۲ 

خشم را می‌توان مثل يک دوست جديد در خانواده در‌نظر گرفت. آن را مثل يک احساس طبيعی بپذيريم و سرچشمۀ آن را پیدا کنیم. ما می‌توانيم با خشم کنترل شدۀ خويش، خدا را جلال دهیم.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۳

وقتی پدر و مادر، کودک را بیش از اندازه کنترل و حمایت می‌کنند، می‌تواند منجر به ترس، عدم تصمیم‌گیری، وابستگی احساسی، خشم عمیق و همچنین حس طردشدگی در فرد بشود.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی -۴

فرزندانی که توسط والدین خود مورد حمایت و کنترل بیش از حد قرار می‌گیرند، طوری بار می‌آيند که وقتی محبت و توجه واقعی را از خانواده دریافت نمی‌کنند، آن را در بیرون جستجو می‌کنند.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۵

حمایت و کنترل بيش از حد فرزندان، ضایعاتی در بزرگسالی برای آنها به‌وجود می‌آورد. عدم تصمیم‌گیری، ترس از طرد شدن، انتظارِ تایید دائمی و ترس از شکست، در زمرۀ این ضایعات می‌باشند.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۶

دلایل کنترل و حمایت بيش از حد والدین، می‌تواند ترس از تکرار شرایط بدِ گذشتۀ خودِ آنان و همچنین ترس از والدين خوبی نبودن، دوست داشته نشدن توسط فرزندان و شبیه شدن فرزندان‌ به خودشان باشد.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۷

در تربیت همراه با خشم و کنترل شدید، معمولاً رفتارهای نامناسبی مانند، درخواست اطاعتِ بدون چون و چرا، مچ‌گیری از فرزندان و دخالت‌های بی‌جا در زندگی آنها، توسط والدین صورت می‌گیرند.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۸

 کنترل شدید والدین، رشد اخلاقی فرزندان را به تعویق می‌اندازد. از شرمگین ساختن و توهین به بچه‌ها به‌خصوص در حضور دیگران و خشمگين نمودن آنها بپرهیزید، زیرا برخلاف توصيۀ کتاب‌ مقدس است.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۹

 اگر والدین به یکی از فرزندان خود بیشتر توجه کنند، خشم و غم در ساير فرزندان توليد می‌شود و اين در بزرگسالی ضایعاتی پدید می‌آورد. خدا تبعیضی قائل نمی‌شود، پس ما هم نباید جانب‌داری کنيم.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۱۰

تبعيض و طرفداری، برخلاف اراده و حکمت خداست. خدا بهترین نمونه از بی‌طرف بودن است، پس ما نیز باید بی‌طرف باشیم و بین فرزندان خود تبعيض قائل نشويم و آنان را خشمگين نسازيم.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۱۱

طرد شدن، باعث ايجاد خشم‌ شديد در خانواده می‌شود. ما باید مانند مسیح، پذیرای افراد باشیم و به انسان‌ها نشان دهیم که ارزشمند هستند و بدون هيچ قيد و شرطی، آنها را در خانواده و کليسا محبت نماييم.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۱۲ 

ما باید بین پذیرش افراد و تأیید کارهای‌ آنها تفاوت قائل شویم. وقتی فردی در خانواده اشتباه می‌کند باید همچنان به او محبت کنیم، زیرا اگر محبت خود را از او دریغ نماييم هیچ‌گاه اصلاح نخواهد شد.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۱۳ 

انتقاد کردن، یکی از عوامل جدایی بين زوج‌ها است .اما اگر به‌درستی صورت بگیرد باعث بهبود روابط می‌شود. اشخاص ایراد‌گیر همیشه عصبانی هستند و هیچ‌چیز آن‌ها را خوشحال و راضی نمی‌کند. 

از اینجا دانلود کنید 

زندگی سالم مسیحی - ۱۴

هیچ‌چیز به اندازۀ تشویق، شخص را برای عوض شدن و بهتر عمل نمودن آماده نمی‌کند. ما باید در خانواده هر‌روز يکديگر را تشویق کنیم و با انجام این کار، نشانه‌ای از رحمت و فیض خدا باشیم. 

از اینجا دانلود کنید 

زندگی سالم مسیحی - ۱۵ 

خودخواهی و خودمحوری، باعث تولید خشم در خانواده می‌شود. ما باید خانواده را محفلی مقدس بدانیم و برای پيش‌برد ارادۀ عالی، مقدس و نيکوی خدا در خانوادۀ خود، با فداکاری‌ و ازخودگذشتگی عمل کنيم.

از اینجا دانلود کنید 

زندگی سالم مسیحی - ۱۶

ما نباید فداکاری و ازخودگذشتگی را از دیدگاه خودمان ببینیم، بلکه باید از دیدگاه دیگران به آن نگاه کنیم. فداکاری خودخواهانه هرگز نمی‌تواند جایگزین محبت خالصانه باشد.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۱۷ 

بی‌حوصله بودن والدین، یکی دیگر از جنبه‌های ایجاد خشم در خانواده است. رشد، نیاز به پرورش دارد و ما باید با صبر و محبت و مراقبتِ درست از کودکان، اجازه دهیم که آنها در سلامتی رشد و نموّ کنند.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۱۸

صبر و بردباری، ثمرۀ روح‌القدس است و باعث آرامش در خانواده می‌شود. صبر معمولاً با درد همراه است، اما باعث بنا خواهد شد. با صبر، می‌توانیم منتظر عملکرد به‌موقع خدا، در زندگی‌مان باشیم.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۱۹

تأديب و انضباط بر طبق کتاب مقدس، باعث ساخته شدن شخصیت کودکان می‌شود، اما مجازات کردن هیچ نتیجۀ مثبتی ندارد. خشم و مجازات، باعث کُند‌ذهنی و فشار روحی و عصبی در کودک می‌شود.

از اینجا دانلود کنید 

زندگی سالم مسیحی - ۲۰

برای تأديب و انضباط کودک، باید به‌جای خشم، غم و اندوه خود را نشان دهیم و همچنین قوانينی ساده ولی عميق، برای آنها تعیین کنیم. برای خود، طلب احترام نکنیم، بلکه با نمونه بودن، احترام آنان را کسب کنیم. 

از اینجا دانلود کنید 

زندگی سالم مسیحی - ۲۱

کمال‌پرستی، ناشی از ترس و شرم و احساس گناه است. کمال‌گرایی، با تمام نیرو به سمت هدف حرکت کردن می‌باشد. ما باید در زندگی خود، کمال‌گرایی را جایگزین کمال‌پرستی کنیم، تا مسيح در ما کار کند.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۲۲

افراد کمال‌پرست، رفتارهای کنترل‌کننده دارند و تاب و تحمل ضعف در خود و دیگران را ندارند. آنها روحیۀ انتقاد‌آميز دارند و انعطاف‌پذیر نیستند و دوستان زيادی هم ندارند. 

از اینجا دانلود کنید 

زندگی سالم مسیحی - ۲۳

آسیب‌های روحی و زخم‌های دوران کودکی، مانعی برای داشتن زندگی سالم در بزرگسالی می‌شوند. با شناسایی زخم‌ها و بخشیدن ديگران و اعتماد به خداوند، می‌توانیم از دردها و زخم‌های خود آزاد شویم.

از اینجا دانلود کنید 

زندگی سالم مسیحی - ۲۴ 

با بخشیدن اشخاصی که به ما آسیب زده‌اند، آزادی و رهایی به‌وجود می‌آيد. ما باید ببخشیم و همه چیز را به دستان عيسی مسیح بسپاریم تا خدا ما را تسلی بخشد و ما نیز بتوانيم دیگران را تسلی دهیم.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۲۵

اولین اقدام برای احیای آرامش در رابطه‌ای که در آن درگیری به‌وجود آمده، تشخيص علل درگيری می‌باشد. با پذيرفتن حقيقت و انکار نکردن ضعف‌های خود و اعتراف صادقانه، آرامش حاصل می‌شود.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۲۶ 

وقتی در خانواده، اختلاف و درگیری به‌وجود می‌آید، بعد از تشخیص دقیق موضوع، باید سهم و مسئوليت هر شخص در درگیری مشخص شده و هر کس سهم خود را بپذیرد و در جهت اصلاح وضعيت اقدام کند.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۲۷

یکی از گناهانی که زندگی را تباه می‌کند، حسادت است. اما اگر اشتياقی را که خدا در ما گذاشته کشف کنیم و با انگيزۀ صحيح آن را پرورش دهیم، نتيجۀ خوب به‌همراه داشته و باعث سعادتمندی ما خواهد شد.

از اینجا دانلود کنید 

زندگی سالم مسیحی - ۲۸

تنبلی و سستی، یکی دیگر از گناهانی‌ست که مانع رشد و موفقیت ما در زندگی می‌شود. تنبلی در رابطۀ خانوادگی نیز تأثيری مخرب دارد، زیرا فرد تنبل همۀ مسئولیت‌ها را بر دوش دیگران می‌گذارد.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۲۹

یکی از گناهانی که باعث نابودی ما می‌شود، حرص و ولع است و ریشۀ آن لذت‌جویی می‌باشد. حرص و ولع، یک ناتوانی‌ست که ما را وادار می‌کند نتوانیم به لذت‌های زودگذر، نه، بگوییم.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۳۰

غرور، یعنی وقتی کسی فکر می‌کند که کاملاً دانا و قادر است و خود را از دیگران بزرگتر و برتر می‌داند. اما فقط خدا دانا و قادر مطلق است و همۀ ما اول به خدا و بعد به دیگران وابسته هستیم.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۳۱

باید به گناه توجه داشت، زیرا گناه مانع داشتن زندگی خوب و سالم می‌شود. غضب، یکی از این گناهان است که نوعی خشم و عصبانیت مخرب می‌باشد و باعث آسیب به زندگی ما و اطرافیان‌مان می‌شود.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۳۲ 

یکی از گناهان ويرانگر، طمع است که به صورت ارثی از آدم و حوا در ما وجود دارد. دلایل وجود طمع در شخص، می‌تواند خلأ درونی و همچنين احساس کمبود محبت و امنیت باشد.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۳۳

شهوت، هرگز نمی‌تواند ما را ارضاء و سیراب کند، بلکه عطش ما را بیشتر می‌کند و ما را به فلاکت می‌کشاند. نیاز به عشق و محبت و همچنين قدرت، برخی از دلایل گرفتار شدن در شهوات مختلف است.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۳۴

خانواده، نقش سازنده‌ای در شکل‌گیری شخصیت فرد دارد. مواردی مانند ارتباط با دیگران، حمایت و حفاظت، فردیت، ارزش‌های واقعی، جذب و دفع و چیزهای دیگر باید در خانواده آموزش داده شوند.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۳۵

عصبانیت، نوعی انرژی‌ست که خدا در ما قرار داده تا ما را در برابر بی‌عدالتی برانگیزاند. عصبانیت درست و بجا، می‌تواند در حفظ رابطه و آزادی فردی و حریم خصوصی ما نقش مهمی داشته باشد.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۳۶

وقتی می‌خواهیم از کسی انتقادی سازنده کنیم، باید فروتن شویم و مراقب باشیم که احساس محکومیت در فرد ایجاد نکنیم. شخص بالغ، انتقاد منفی و مثبت را می‌شنود و آن را تجزیه و تحلیل می‌کند.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۳۷

یک جماعت سالم مسيحی، آموزش می‌دهد که، زندگی يک مسيحی راستين، روحانی و در دستان خدا است. خدا دارای شخصیت است و چیزهای مردۀ زندگی را زنده نموده و فیض او با ما می‌باشد.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۳۸

هر گاه در یک سیستم مخرب و یا در یک رابطۀ ناسالم هستید، بهترین کار ترک کردن و بیرون آمدن از آن سیستم یا رابطه است وهرگز نباید دوباره به آن بازگشت کنید زیرا شرایط، بدتر از قبل خواهد شد.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۳۹

غُر زدن، يعنی آزار دادن شخص با حرف‌های تکراری که فایده و نتیجۀ مطلوبی ندارند. غُر زدن باعث ایجاد خشم و احساسات منفی و همچنین تقویت رفتار بد در شخص می‌شود.

از اینجا دانلود کنید

زندگی سالم مسیحی - ۴۰

شخص کنترل‌کننده، برای رسیدن به خواسته‌های خود از هر روشی استفاده می‌کند. بهترین کار، فاصله گرفتن از شخص کنترل‌کننده و ماندن در این فاصله است تا زمانی که همه‌چیز بهبود یابد.

از اینجا دانلود کنید