آیا می‌دانستید که شخصیت ما، یعنی هرآنچه که امروز هستیم، عمدتاً در شش سال نخست کودکی‌مان شکل گرفته است؟ در این مجموعه، نکاتی حیاتی در خصوص تربیت کودک در خانوادۀ مسیحی خواهید شنید.

  جايگاه کودک در کتاب مقدس

خدا وظیفۀ سنگینی را برای تربیت فرزند بر دوش والدین گذاشته است. ما هرچه را که هستیم به فرزندانمان منتقل می‌سازیم، چه از طریق توارث و چه از طریق تعلیم و تربیت.

از اینجا دانلود کنید

آمادگی در دوران بارداری

والدین باید بدانند که وضعیت روحی مادر، روابط ایشان با یکدیگر، وضعیت تغذیۀ مادر، فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر مادر، وضعیت روحانی والدین، همگی در دورۀ بارداری به جنین منتقل می‌شود.

از اینجا دانلود کنید

مهمترين اصل تربيت مسيحی، محبت و انضباط

والدین باید همان محبتی را نسبت به فرزندان خود داشته باشند که خدا از طريق مسيح در مورد ما انسان‌ها نشان داد. اما در زمینۀ محبت، نه باید افراط کرد و نه تفریط. بايستی به‌موقع محبت کرد و به‌موقع انضباط و تأدیب.

از اینجا دانلود کنید

اهميت سالهای اوليۀ زندگی کودک

شش سال اول زندگی کودک، در شکل‌گیری شخصیت او تأثیری تعیین‌کننده دارند. والدین باید مراقب باشند که برای فرزندانشان محیطی امن و پرمحبت ایجاد کنند، زیرا تأثیر این دوره برای همیشه در ذهن کودک باقی می‌ماند.

از اینجا دانلود کنید

يادگيری محبت

کودکانی که در سالهای اولیۀ زندگی‌شان بیش از حد محبت شده‌اند، در بزرگسالی افرادی پرتوقع و بی‌مهر خواهند شد. آنانی نیز که کم محبت شده‌اند، گدای عشق شده و ممکن است به انحرافات مختلف کشیده شوند.

از اینجا دانلود کنید

اعتماد به نفس

آنچه باعث ایجاد اعتماد به نفس متعادل در انسان می‌شود، تشویق به‌جا و تنبیه به‌جا است. کسانی که بی‌جا تشویق شده‌اند، دارای اعتماد به نفس کاذب می‌شوند و آنهایی که بی‌مورد تنبیه شده‌اند، احساس حقارت و خود‌کم‌‌بينی خواهند کرد.

از اینجا دانلود کنید

تشويق و تنبيه کودک

تشویق درست کودک باعث می‌شود که رفتار یا استعدادی در او تقویت شود. برای تشویق، باید کار خوب او را مورد تحسين قرار دهيم. تنبیه بچه با انگيزه و روش صحيح، می‌تواند باعث اصلاح او و مانع کج‌روی او گردد.

از اینجا دانلود کنید

اعتماد به ديگران

والدین باید برای فرزندان خود، محیطی امن ایجاد کنند. اگر فرزند در کودکی در محیط خانواده و در رابطه‌اش با والدین احساس امنیت کند، می‌تواند در بزرگسالی به‌طور متعادل به دیگران اعتماد کند. در ‌اين‌ صورت، نه ساده‌لوح می‌شود و نه فردی با سوء ظنّ.

از اینجا دانلود کنید

زندگی منظم و منضبط

در سال اول زندگی کودک، باید دائم در کنار او باشیم، ولی از یک سالگی به بعد، باید این وابستگی را کم کنیم. برای آموزش نظم و ترتیب، باید به کودک الگو بدهیم. کودک از راه الگوگیری، چیزهای بیشتری خواهد آموخت.

از اینجا دانلود کنید

آموزش روحانی کودک

برای آموزش امور روحانی به فرزندمان، باید نخست زندگی روحانی خود ما درست باشد. فرزندمان باید محبت و راستی و صداقت را در رفتار ما ببیند و از ما الگو بگیرد. کودک را نباید از خدا ترساند یا او را به‌اجبار وادار به دعا کرد، بلکه در زندگی مسيحی نمونه‌ای مسيح‌گونه به او ارائه داد.

از اینجا دانلود کنید