رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

شخصی که به مسيح ايمان می‌آورد، همانند نوزادی است که بايد به‌تدريج دوران کودکی را طی کند و بالغ و رشد‌يافته شود. آيا می‌دانيد که خصوصيات يک کودک روحانی چيست و چگونه می‌توان به ايمانداری بالغ و رشد‌يافته تبديل ‌شد؟

 

قسمت اول

 همان‌طور که يک کودک، خصوصيات مشخصی دارد، کودک روحانی را هم از خصوصياتی که دارد می‌توان شناخت. اما قرار نيست که کودک روحانی هميشه کودک باقی بماند!

از اینجا دانلود کنید

قسمت دوم

چه عواملی‌ باعث می‌شوند که يک کودک، به‌طرزی صحيح رشد و نمو کند؟ برای رشد روحانی در مسيح و پيشروی به سوی بلوغ و کمال، چه عوامل مؤثری وجود دارند؟

از اینجا دانلود کنید

 

بالای صفحه