رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

عیسی مسیح، کلمه و پسر خدا از لحاظ روحانی، جسم گردید و فیض رایگان خود را بر ما ظاهر کرد. پیام نجات‌بخش انجیل این است که فیض و راستی خدا در مسیح ظاهر شد و ما با ایمان آوردن به او نجات می‌یابیم.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه