رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

هرگاه نام عیسی را بخوانید و در نام او طلب نمائيد، می‌توانید مطمئن باشید که شما را می‌شنود و نياز واقعی شما را عطا خواهد نمود.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه