رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ماشین‌های گوناگون برای کاربردهای مختلف طراحی شده‌اند. ما نیز برای زندگی با خدا طراحی شدهايم نه برای زندگی در شرارت و گناه! بنابراین، باید با رو آوردن به عيسی مسيح، به این زندگی پربرکت برگردیم.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه