رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

قدرت صبر و تحمل انسانی ما حدی دارد. اما ايماندارانِ به مسيح، میتوانند با قدرتی که روحالقدس به آنان میبخشد با مشکلات زندگی برخورد نمايند و پيروزی عيسی بر اين دنيا را از آنِ خود بدانند.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه