عيسی مسيح بخاطر داشتن ذات الهی و اين واقعيت که خداوند است، می‌تواند تمام گناهان ما را بيامرزد و به ما قدرت پيروزی بر گناه را ببخشد. پس خوب است با توبه و ايمان نزد او بياييد و آمرزش گناهان خود را دريافت کنيد.

از اینجا دانلود کنید