گناه از کجا پیدا شد؟ چرا خدا طوفان نوح را فرستاد؟ رسالت موسی چه بود؟ قوم بنی اسرائیل چه جایگاهی در تاریخ دارد؟ مسیح برای چه آمد؟ پاسخ این سؤالات را در این برنامه‌ها خواهید یافت.

australia 453019 1920

 

 

 

 

 

 

قسمت اول

خدا عالم هستی و موجودات زنده را بسیار نیکو آفرید. اما انسان‌های اولیه، علیه او طغیان و نافرمانی کردند. خدا ایشان را مجازات فرمود، اما وعده داد که روزی نجات‌دهندۀ انسان، از نسل زن ظهور خواهد کرد.

از اینجا دانلود کنید

 

قسمت دوم

پس از مجازات الهی در زمان نوح، خدا ابراهیم را بر‌گزید و از نسل او قوم بنی‌اسرائیل را پدید آورد. بنی‌اسرائیل به مصر رفتند و دچار بندگی و مصیبت شديد شدند تا اینکه خدا موسی را فرستاد و ایشان را رهایی داد.

از اینجا دانلود کنید

 

قسمت سوم

خدا به‌واسطۀ موسی و انبیای بسیار، با قوم اسرائیل سخن گفت تا اینکه طبق پیشگویی انبياء، عیسی که همان نجات‌دهندۀ موعود بود ظهور کرد و معجزات بسیاری نمود و تعالیمی نیکو داد و نزد مردم مقبول می‌گشت.

از اینجا دانلود کنید

 

قسمت چهارم

عیسی، آن برۀ خدا، سرانجام به تحریک سران یهود به صلیب کشیده، کشته شد. اما او روز سوم، جسماً و روحاً زنده شد و بر شاگردان خود ظاهر گشت و سپس به آسمان صعود نمود. عيسی، روزی باز خواهد گشت تا زندگان و مردگان را داوری نمايد.

از اینجا دانلود کنید