يک ايماندار واقعی مسيحی، نبايد صرفاً به احساس خود تکيه کند و عجولانه تصميمی را به انجام رساند. بلکه بايد کشتی زندگی‌اش را به روح‌القدس بسپارد تا او سکان‌دار و هدايت‌کننده باشد.

از اینجا دانلود کنید