خدای خالق، انسان را به‌طور شگفت‌انگيز و با نقشه و طرحی مخصوص آفريده و او برای ما انسان‌ها ارزش زيادی قائل است. آيا از قصد و ارادۀ خدا برای زندگی‌ خود آگاه هستيم؟

از اینجا دانلود کنید