آبِ سالم و زلال برای بدن انسان آنقدر ضروری و مفيد است که اگر چندين روز آب نخوريم می‌ميريم. اما روح و جانِ انسان به آبِ حيات احتياج دارد که سرچشمه‌اش عيسی مسيح است.  

 

 000007284999

از اینجا دانلود کنید