پخش زنده

با آمدن نوروز و بهار، خوب است با ديدگاه تازه‌ای به زندگی نگاه کنيم. به‌عنوان يک ايماندار مسيحی، لازم است که به گونه‌ای تازه اولويت‌های خود را تشخيص دهيم و در رابطه با خدا و ديگران و خودمان به اين اولويت‌ها توجه داشته باشيم.

iranian new year 483778 192

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه