رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

سالی دیگر فرا رسید، با موقعیتی دیگر. اگر دچار غم و رنج هستیم، علتش گناهان ما است. اما خدا می‌خواهد روز ما و سال ما را از درون ما نو بسازد. چشمان او از ابتدا تا انتهای سال، برای نیکویی رسانیدن بر ما است.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه