پخش زنده

با آمدن فصل بهار، می‌بينيم که خدا فرصتی دوباره به طبيعت بخشيده که تغيير و تبديل و حيات تازه در آن ديده شود. آيا برای انسان هم امکان پذير است که تولد و حياتی تازه بيابد و دل و وجودش دگرگون شود؟

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه