رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

با ديدن بهار زيبای طبيعت، متوجه می‌شويم که خدای ما تبديل و دگرگونی را دوست دارد. خدا مايل است درون و باطن ما انسانها را دگرگون و زيبا سازد. عيسی مسيح، با مرگش بر صليب و قيامش از مردگان، بهاری روحانی و معنوی را برای انسان مهيا نموده است.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه