رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

خدای نيکو و مهربان ما، در عيسی مسيح که مظهر کامل وجود او است، به جهان آمد تا نجات‌دهنده و رهانندۀ انسان باشد. عيسی مسيح قادر است که انسان را از اسارت گناه و چنگ شيطان آزاد کند و به ما طبيعت و حياتی نو ببخشد.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه